Najważniejsze standardy raportowania finansowego. MSSF.

mssf 16 schemat księgowania

Spójność i porównywalność raportów finansowych wiążą się z istnieniem różnych wzorców. Na szczególne wyróżnienie zasługują dwa standardy rachunkowości o globalnym zasięgu, czyli Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz Amerykańskie ogólnie przyjęte zasady rachunkowości (US GAAP). W Polsce dodatkowo obowiązują Polskie Standardy Rachunkowości (PSR) czy Ustawa o rachunkowości. Wszystkie wymienione standardy określają zasady sporządzania raportów finansowych (m.in. […]

Czytaj dalej… from Najważniejsze standardy raportowania finansowego. MSSF.

Raportowanie finansowe a zarządcze – podstawowe informacje, definicje i wskaźniki.

Sprawozdawczość zewnętrzna i wewnętrzna to podstawy funkcjonowania przedsiębiorstwa. Istnienie sprawozdawczości wewnętrznej wymusza systematyczna praktyka gospodarcza. Bardzo często tę rolę pełni controlling finansowy (dziedzina rachunkowości obejmująca zagadnienia kontroli, planowania i kierowania), którego główne filary to: monitorowanie, analiza, ocena oraz raportowanie finansowe i zarządcze. Skupmy się na ostatnim aspekcie – tworzenie raportów to jedno z najważniejszych narzędzi […]

Czytaj dalej… from Raportowanie finansowe a zarządcze – podstawowe informacje, definicje i wskaźniki.

Raportowanie ESG – wszystko, co trzeba wiedzieć

raportowanie ESG

Instytucje unijne i rządy poszczególnych państw dostrzegają konieczność wyjścia poza dotychczasowe schematy raportowania, ograniczające się wyłącznie do sprawozdawczości finansowej. Globalny charakter działalności wielu firm skłania do zastanowienia nad wpływem, jaki biznes wywiera na kwestie społeczne czy środowiskowe. Weryfikacja łańcuchów dostaw i uwzględnienie ich w systemie raportowania ma na celu dostarczenie informacji o śladzie ekologicznym, jaki […]

Czytaj dalej… from Raportowanie ESG – wszystko, co trzeba wiedzieć

Zarządzanie umowami leasingowymi zgodnie ze standardami IFRS16

leasing

MSSF16 to standard sprawozdawczości finansowej, obejmujący wszystkie umowy leasingu. Zgodnie z MSSF16, znanego również pod angielskim skrótem IFRS16, następują poważne zmiany w zarządzaniu leasingiem od strony finansowej. Jakie nowe obowiązki spadły na przedsiębiorców? Co należy wiedzieć o IFRS w kontekście wpływu na bilans firmy? Jakie narzędzia stosować w celu przyspieszenia i automatyzacji sprawozdawczości w zakresie […]

Czytaj dalej… from Zarządzanie umowami leasingowymi zgodnie ze standardami IFRS16